Ushtrimet kreshmore: lëmosha, lutja, agjërimi

Ushtrimet kreshmore: lëmosha, lutja, agjërimi   Vëllezërit e mi, po e fillojmësot udhëtimin e madh të Kreshmës.   Të sjellim pra kështu, në anijen tonë çdo furnizim me ushqim dhe pije, e mbi të gjitha mëshirë të bollshme për të cillën kemi nevojë. Sepse agjërimi ka uri e etje, nëse nuk ushqehet...

Më shumë

Gjashtë të vërtetat kryesore të fesë së krishterë

Gjashtë të vërtetat kryesore të fesë së krishterë 1. Është vetëm një Zot, e në të janë tri veta hyjnore: Ati, Biri dhe Shpirti Shenjt. 2. Zoti krijoi të gjitha sendet. Ai të gjitha i mban, i sundon dhe i drejton. 3. Shpirti i njeriut është i pavdekshëm. 4. Biri i Zotit u bë njeri dhe na shëlboi...

Më shumë